Flank

 • 51flank steak — noun Date: 1902 a pear shaped muscle of the beef flank; also a steak cut from this muscle see beef illustration …

  New Collegiate Dictionary

 • 52Flank opening — Chess diagram small|= tright| = rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|= pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|= | | | | | | | |= | | | | | | | |= | | | | | | | |= | | | | |nl| | |= pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|= rl|nl|bl|ql|kl|bl| |rl|= Réti OpeningChess diagram small|= tright| …

  Wikipedia

 • 53flank observation post — šoninė sekykla statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sekykla vietovei ir priešui žvalgyti, ugniai valdyti, kai neįmanoma tai padaryti iš pagrindinės vadavietės ir priešakinės sekyklos, įsišaudyti į taikinius naudojant sekyklų bazę. atitikmenys:… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 54flank guard — šoninė sauga statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Saugos padalinys, veikiantis judančio ar stovinčio dalinio sparne ir turintis tikslą apsaugoti jį nuo priešo stebėjimo, tiesioginės ugnies ir netikėto užpuolimo. atitikmenys: angl. flank guard… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 55flank angle — noun : the angle between the flank of a screw thread and the perpendicular to the axis of the screw …

  Useful english dictionary

 • 56flank guard — noun : a detachment charged with the protection of a flank of a marching force …

  Useful english dictionary

 • 57flank — the side of a fish …

  Dictionary of ichthyology

 • 58flank — n. [OF. flanc, side] (MOLLUSCA: Bivalvia) The middle of the valve surface, bounded posteriorly by the posterior ridge …

  Dictionary of invertebrate zoology

 • 59flank —    A limb of a fold [16] …

  Lexicon of Cave and Karst Terminology

 • 60flank — Synonyms and related words: Chateaubriand, advance against, advance upon, advocate, bank, beam, bear down upon, blade roast, border, breast, brisket, broadside, champion, cheek, chop, chuck, chuck roast, circle, circuit, circuiteer, circulate,… …

  Moby Thesaurus